RODO

Klauzula informacyjna RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Greland Tour – Andrzej Grelak z siedzibą w Szczecinie przy Milczańskiej 31F, pokój 10. Jest to podmiot który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane.

Co zrobić żeby uzyskać więcej informacji na temat tego jak przetwarzane są moje dane?

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, to od niego możesz w łatwy sposób uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Wyślij e-mail pod adres: biuro@grelandtour.com.pl w temacie wiadomości dodaj do treści ,,RODO”. Adres do korespondencji: Greland Tour – Andrzej Grelak ul. Jagiellońska 67/19, 70-382 Szczecin z dopiskiem ,,RODO”.

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

Podałeś nam je podczas zawierania umowy, przygotowania oferty lub zapisując się do Newslettera.

Po co i dlaczego przetwarzamy Twoje dane? (Podstawa prawna i cel przetwarzania danych)

Robimy to dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy. Potrzebujemy Twoich danym na przykład po to, by:
– Wprowadzić je do systemu rezerwacyjnego.
– Przydzielić Ci odpowiedni pokój.
– Zamówić i wybrać dla Ciebie miejsce w autokarze lub samolocie.
– Przyjąć i w miarę możliwości spełnić Twoje życzenia specjalne.
– Przekazać je ubezpieczycielowi po to, byś mógł cieszyć się spokojnym i bezpiecznym urlopem.
– Obsłużyć pochodzącą od Ciebie reklamację.

Przetwarzamy Twoje dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.

Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes Greland Tour, na który składa się przykładowo:
– Wysłanie Ci e-maili z informacjami ,,co u nas?”,
– Prowadzenie postępowań sądowych, mediacji lub ściąganie należności.
– Prowadzenie statystyk- przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie jasności rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w każdym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. My natomiast będziemy przetwarzać Twoje dane, dopóki zgodna nie zostanie wycofana.

Czy moje dane są przykazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Jeśli udajesz się na wakacje do krajów takich jak: Albania, Macedonia lub Czarnogóra, wiedz, że przekazujemy Twoje dane obiektom na miejscu, abyś mógł w nich zamieszkać. Każda z naszych umów z Kontrahentami spoza EOG zawiera odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Czy podawanie nam danych jest konieczne?

Nie jest to konieczne, jednak jeśli Twoją wolą jest zawrzeć z nami umowę, musisz podzielić się z nami garścią informacji takich jak:
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail

Jeśli masz powody ku temu, by nie podawać nam następujących danych, oczywiście szanujemy to. Jednak w takiej sytuacji niestety nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji czego, nie będziesz mógł stać się naszym klientem.Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp. Wyłączając te przypadki, padanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Do kiedy przechowujecie moje dane?

Twoje dane są przechowywane dopóty, dopóki trwa zawarta miedzy nami umowa, a także po jej zakończeniu po to, by:
– prowadzić statystyki i archiwa
– wykonać obowiązki które wynikają z przepisów prawa
– dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
– zapobiegać oszustwom i nadużyciom.

Maksymalny czas przechowywania przez nas danych to 6 lat. Do celów marketingowych Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, zależenie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jakie uprawnienia przysługują Ci wobec Greland Tour jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Możesz być spokojny, respektujemy pełnie praw, które przysługują Ci z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych, na które zaliczają się: prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetworzenia, prawo do przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli będzie to konieczne możesz ich użyć w sytuacji gdy np.:
– stwierdzisz że Twoje dane są niekompletne lub błędne
– Kiedy Twoje dane przestaną być potrzebne, do tego do czego były zebrane wcześniej.
– Kiedy postanowisz wycofać zgodę na przetwarzanie lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Greland Tour danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Kiedy możesz skorzystać ze sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Taki sprzeciw możesz wnieść wtedy, gdy:
– Znajdziesz się w wyjątkowej sytuacji, a przetwarzanie dzieje się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu albo w celach statystycznych
– Przetwarzamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu może być wykorzystywane od 25 maja 2018 roku.

Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?

Tak, Twoje dane są przetwarzane automatycznie, jednak nie stosujemy profilowania w jakimkolwiek zakresie.

Komu Greland Tour udostępnia Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy przewoźnikowi lotniczemu lub autokarowemu, muszą oni wiedzieć kogo przewieźć. Mają je również hotele, w których jesteście kwaterowani a także towarzystwa ubezpieczeniowe. Greland Tour może również przekazać dane organom publicznym, walczącym z oszustwami i nadużyciami.